Όργανα μέτρησης ραδιενέργειας

Νέος αυτόματος ηλεκτρονικός μετρητής ραδονίου για κατοικίες RADON-SCOUT HOME
Φορητά όργανα γ – ακτινοβολίας THERMO SCIENTIFIC RADEYE PRD