Όργανα μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Μετρητής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων TRIFIELD BROADBAND METER 100XE