Ηχόμετρα - Ηχοδοσίμετρα

Ηχόμετρα - ηχοδοσίμετρα Ηχόμετρα, βαθμονομητές, ηχοδοσίμετρα ακριβείας και γενικής χρήσης σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές IEC και όλα τα χρήσιμα παρελκόμενα για: Μετρήσεις ηχοστάθμης Μετρήσεις ηχοέκθεσης εργαζομένων Μετρήσεις θορύβου από μηχανές, συσκευές, δραστηριότητες Εύχρηστα και οικονομικά όργανα, ΕυρωπαΙκής κατασκευής και ποιοτικών προδιαγραφών, για την μέτρηση και καταγραφή πολλών παραγόντων, με σταθμίσεις χρόνου και συχνοτήτων, προαιρετικά οκταβική και τριτοκταβική ανάλυση, datalogging κ.α. Όλα τα συστήματα με ανανεούμενα πιστοποιητικά διακρίβωσης. Διαθέσιμα διάφορα συστήματα δειγματοληψίας, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά. Παρακαλούμε ζητήστε μας αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις δικές σας εφαρμογές ώστε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση.

Ηχόμετρο / ηχοδοσίμετρο CASTLE SONUS GA 116 τύπου 1
Ηχόμετρο / ηχοδοσίμετρο CASTLE GA 216 τύπου 2
Ηχοδοσίμετρα CASTLE SONUS GA 257 τύπου 2