Δονησιόμετρα

Δονησιόμετρα Δονησιόμετρα γενικου τύπου αλλά και ειδικά για HARM, με πολλούς παρελκόμενους δειγματολήπτες για προσαρμογή στο σώμα και στις μηχανές. Διαθέσιμα διάφορα συστήματα δειγματοληψίας, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά. Παρακαλούμε ζητήστε μας αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις δικές σας εφαρμογές ώστε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση.

Δονησιόμετρα γενικού τύπου CASTLE GA2002 / GA2003