Δειγματολήπτες μικροβιακού φόρτου

Δειγματολήπτης SARS-CoV-2 και μικροβιακού φόρτου στον αέρα Coriolis