Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Συστήματα για μετρήσεις στην ατμόσφαιρα > Μετεωρολογικοί σταθμοί και αισθητήρια Μετεωρολογικά αισθητήρια και πλήρεις σταθμοί χαμηλού κόστους Θερμοκρασία - Υγρασία - Ταχύτητα/Διεύθυνση Ανέμου - Βαρομετρικό - Βροχώπτωση - Ακτινοβολία - Εξάτμιση κ.α. Αισθητήρια με μεταδότη βιομηχανικού τύπου 4-20mA Διαθέσιμα διάφορα συστήματα δειγματοληψίας, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά. Παρακαλούμε ζητήστε μας αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις δικές σας εφαρμογές ώστε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση.

Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής βροχοπτώσεων και πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων