Συστήματα για μετρήσεις στην ατμόσφαιρα

Σύστημα δειγματοληψίας διοξινών & φουρανίων στην ατμόσφαιρα Ambient Air Monitoring System
Monitor συνεχής μέτρησης συγκεντρώσεων μετάλλων στην ατμόσφαιρα Xact 625i
Αυτόματοι δειγματολήπτες σκόνης – αιωρούμενων σωματιδίων ατμόσφαιρας DADOLAB Giano & Gemini
Αναλυτής οξειδίων του αζώτου (NO/NOx) ECOPHYSICS CLD 62
Αναλυτής Όζοντος ECOTECH SERINUS 10
Αναλυτής Μονοξειδίου του Άνθρακα ECOTECH SERINUS 30
Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ECOTECH SERINUS 40
Αναλυτής Διοξειδίου του Θείου ECOTECH SERINUS 50
Compact σύστημα Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης ΑQMesh
Κορυφαίος δειγματολήπτης αιωρούμενων σωματιδίων FAI HYDRA SAMPLER
Drone SCENTROID FLYING LABORATORY DR1000
Aναλυτής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs) IONSCIENCE PHOCHECK TIGER