Μετρητές στάθμης και ποιότητας υπογείων υδάτων

Μετρητές στάθμης και ποιότητας υπογείων υδάτων Φορητά σταθμήμετρα και δειγματολήπτες υγρών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση. Διαθέσιμα διάφορα συστήματα δειγματοληψίας, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά. Παρακαλούμε ζητήστε μας αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις δικές σας εφαρμογές ώστε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση.

Δειγματολήπτες EasiBail, κατάλληλοι για δειγματοληψίες επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
Φορητά απλά σταθμήμετρα Standard Dipmeter χαμηλού κόστους, με πλαστική ταινία και ανεξίτηλες διαγραμμίσεις, κατάλληλα και για ρυπασμένα υγρά.
Φορητά σταθμήμετρα Super Dipmeter, με μεταλλική ταινία με ανεξίτηλες διαγραμμίσεις, επικαλυμμένη με πολυαιθυλένιο, κατάλληλα και για ρυπασμένα υγρά.