Εξοπλισμός μετρήσεων σε Χ.Υ.Τ.Α.

Η εταιρεία μας από το 1994 προσφέρει και υποστηρίζει συνεχώς τεχνικά ένα πλήρες πρόγραμμα μετρητικού εξοπλισμού για ΧΥΤΑ και άλλα περιβαλλοντικά έργα. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι Ελληνικοί/Κυπριακοί ΧΥΤΑ (Α. Λιόσια, Πατρών, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Ρόδου, Ξάνθης, Αριδαίας, Πάφου, Κιλκίς, Τρικάλων, Χανίων, Πάρου, Μυκόνου κ.α.), πολλές ΔΕΥΑ και μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, μεγάλοι εργολήπτες και μελετητές περιβαλλοντικών έργων, πανεπιστημιακά και ερευνητικά εργαστήρια. Αναλυτές βιοαερίου Μετεωρολογικοί σταθμοί και αισθητήρια Μετεωρολογικά αισθητήρια και πλήρεις σταθμοί χαμηλού κόστους Θερμοκρασία - Υγρασία - Ταχύτητα/Διεύθυνση Ανέμου - Βαρομετρικό - Βροχώπτωση - Ακτινοβολία - Εξάτμιση κ.α. Αισθητήρια με μεταδότη βιομηχανικού τύπου 4-20mA Ανιχνευτές διαρροών μεθανίου, υδροθείου κ.α. αερίων Μετρητές στάθμης και ποιότητας υπογείων υδάτων Διαθέσιμα διάφορα συστήματα δειγματοληψίας, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά. Παρακαλούμε ζητήστε μας αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις δικές σας εφαρμογές ώστε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση.

Πίνακας επιτήρησης συγκεντρώσεων επικίνδυνων, εκρηκτικών και τοξικών αερίων
Πίνακας επιτήρησης συγκεντρώσεων επικίνδυνων, εκρηκτικών και τοξικών αερίων.
Πίνακας επιτήρησης συγκεντρώσεων επικίνδυνων, εκρηκτικών και τοξικών αερίων
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων EXSENS BG-HL
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων EXSENS BG-WT
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων SENS BG-HL
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων SENS BG-WT
Αισθητήρια Μονοξειδίου του Άνθρακα EXTOX SENS CO-300-EC
Αισθητήρια Υδρόθειου EXTOX SENS H2S-100-EC
Αισθητήρια Οξυγόνου EXTOX SENS O2-25-EC
Δειγματολήπτες EasiBail, κατάλληλοι για δειγματοληψίες επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
Φορητοί αναλυτές Biogas 5000 για βιοαέριο