Products

Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων SENS BG-WT
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων SENS BG-HL
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων EXSENS BG-WT
Αισθητήριο επιτήρησης συγκεντρώσεων εύφλεκτων και εκρηκτικών αερίων EXSENS BG-HL
Αισθητήρια Μονοξειδίου του Άνθρακα EXTOX SENS CO-300-EC
Αναλυτής Διοξειδίου του Θείου ECOTECH SERINUS 50
Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ECOTECH SERINUS 40
Αναλυτής Μονοξειδίου του Άνθρακα ECOTECH SERINUS 30
Αναλυτής Όζοντος ECOTECH SERINUS 10
Φορητός ανιχνευτής επικίνδυνων αερίων ISC-OLDHAM MX6 iBRID
Αντλία προσωπικής δειγματοληψίας GILIAN GILAIR-5
Φορητό compact σύστημα Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης ΑQMesh