ECOTECH SERINUS 40

Νέος αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου της νέας σειράς Serinus, τύπος Serinus 40

Κατασκευαστής: Ecotech Pty Ltd, 1492 Ferntree Gully Road, Knoxfield, VIC 3180, Αυστραλία

Τύπος: SERINUS 40

Πιστοποίηση κατά EN-14211

Τεχνική περιγραφή

Η αρχή λειτουργίας χρησιμοποιεί ανίχνευση χημειοφωταύγειας αέριας φάσης, για τη συνεχή παρακολούθηση των ολικών Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx), του Μονοξειδίου (ΝΟ) και του Διοξειδίου του Αζώτου (ΝΟ2), με όριο ανίχνευσης 0,4 ppb και μέγιστο εύρος 0 – 20 ppm. H συγκέντρωση NOX αντισταθμίζεται επίσης ως προς αλλαγές θερμοκρασίας περιβάλλοντος και πίεσης και ως προς επιλεγόμενες πρότυπες συνθήκες αναφοράς για θερμοκρασίες 0°, 20° ή 25 °C και πίεση 1 atm. Ο αναλυτής παραδίδεται βαθμονομημένος από τον κατασκευαστή με πρότυπη διακριβωμένη μέθοδο, παρουσιάζοντας μεγάλη σταθερότητα που επιτρέπει χαμηλή συχνότητα βαθμονόμησης.

Συνδυάζοντας υψηλή απόδοση και αξιοπιστία και ταυτόχρονα απλότητα στη χρήση και τη συντήρηση, περιλαμβάνει μια σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών όπως:
•    Έξυπνο γραφικό περιβάλλον χρήστη (Graphic User Interface), με σύντομα μενού, μεγάλη ευανάγνωστη φωτιζόμενη LCD οθόνη και πληκτρολόγιο με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
•    Προηγμένες διαγνωστικές λειτουργίες και πληροφορίες κατάστασης του αναλυτή
•    Νέα αφαιρέσιμη διευρυμένη μνήμη 1 GB (Removable USB flash memory), με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ανά λεπτό για οκτώ χρόνια με όλες τις παραμέτρους και συμβάντα. Καταγράφει στιγμιαίες τιμές ή κινητούς μέσους όρους τιμών, σε επιλεγόμενη από το χρήστη διάρκεια ή συχνότητα.
•    Νέα ηλεκτρονικά στοιχεία υψηλής απόδοσης, χαμηλής τάσης και κατανάλωσης ισχύος με προσαυξημένη απόδοση και αξιοπιστία.
•    Δομημένη ελαφριά κατασκευή που επιτρέπει ευκολία στην πρόσβαση και τη συντήρηση
•    Εύκαμπτες σωληνώσεις από τεφλόν και εξαρτήματα προσαρμογής μηδενικού όγκου που ενισχύουν την ακεραιότητα του συστήματος έναντι διαρροών
•    Νέο διπλό φίλτρο σωματιδίων περιορίζει επεμβάσεις συντήρησης κατά 50%

Ο μικροεπεξεργαστής και οι θύρες επικοινωνίας RS232, USB, TCP/IP Ethernet (option) διευκολύνουν τη μεταφορά των αποθηκευμένων δεδομένων και τον απομακρυσμένο έλεγχο και πρόσβαση σε παραμέτρους και διαγνωστικά του συστήματος. Διαθέτει πολλαπλές αναλογικές και ψηφιακές εισόδους-εξόδους σημάτων και συναγερμών.

Οι αναλυτές φέρουν σήμανση CE και είναι πιστοποιημένοι από SIRA/MCERTS Μ. Βρετανίας κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, καθώς και από την U.S. EPA.

Διατίθεται με διπλό φίλτρο σωματιδίων και προαιρετικά με:

•    Λογισμικό επικοινωνίας
•    Kit για τοποθέτηση σε Rack
•    Εξωτερική αντλία αναρρόφησης δείγματος
•    TCP/IP port
•    Σύστημα δειγματοληψίας με θερμαινόμενο ή μη δειγματολήπτη
•    Αραιωτή δείγματος – Βαθμονομητής GasGilibrator-1100
•    Γεννήτρια zero air

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κλίμακες μέτρησης: 0 – 20 ppm
Μονάδες Συγκέντρωσης: mg/m³, μg/m³, ppm, ppb, ppt κατ’επιλογή του χρήστη
Όριο ανίχνευσης: < 40 ppb
Θόρυβος: < 0,20 ppb
Ακρίβεια: 20 ppb ως < 100ppb ή 0,1 % της μετρούμενης τιμής
Γραμμικότητα: < 1% της κλίμακας
Χρόνος απόκρισης: 15 s
Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας/Πίεσης: με επιλεγόμενες συνθήκες αναφοράς 0°, 20° ή 25 °C και πίεση 1 atm
Παροχή αντλίας δείγματος: 0,34 l/min
Θύρες επικοινωνίας: USB, RS232 (2ports), Ethernet (option)
Ι/Ο Θύρες: 25pin I/Ο port (αναλογικές-ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι)
Αναλογικά σήματα εξόδου: 4-20 mA, 0-20 mA ή 0-5 VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 40 οC
Τροφοδοσία: 230V/50 Hz
Διαστάσεις: 440 x 178 x 620 mm (w x h x d)
Βάρος: ~21 kg

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.