CASTLE SONUS GA 216

Κατασκευαστής: CASTLE Group Ltd, Salter Road, Scarborough Business Park, North Yorkshire, YO11 3UZ, Μ. Βρετανία

Τύπος: GA 216

Τεχνική περιγραφή

Στην κορυφή της σειράς ‘Sonus’ το νέο μοντέλο GA216 (τύπου 2 – αντικαθιστά το GA215), συνδυάζει ένα υψηλών προδιαγραφών ηχόμετρο / ηχοδοσίμετρο τύπου 2 (γενικής χρήσης) σε  μια φορητή συσκευή διαστάσεων τσέπης (pocket size), με πλήρη καταγραφή σε εσωτερική μνήμη των μετρήσεων (data logging – μοντέλο GA 216L μόνον) και μεταφορά τους σε υπολογιστή μέσω USB σύνδεσης και τυποποιημένου για το σκοπό αυτό λογισμικού (dBdataPRO software), όπου μπορούν να παρουσιαστούν σε πίνακες και γραφήματα ή να μεταφερθούν σε ένα τυπικό πρόγραμμα όπως το Microsoft Word ή Excel.

Η καινοτόμος δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης σε δύο κλίμακες ηχητικών συχνoτήτων ‘Α’ και ‘C’ ενώ το μοντέλο GA216L επιπλέον μπορεί να μετρήσει και ‘Α’ και ‘Ζ’ σημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν δεδομένα ταυτόχρονα, για διαφορετικές παραμέτρους με μία μόνο μέτρηση χωρίς να χρειάζεται επανάληψη. Με εύρος μέτρησης από 35 έως 140 dB μετρώνται παράλληλα και εμφανίζονται στην LCD οθόνη οι παράμετροι: Lp (στάθμη ηχητικής πίεσης), Leq (ισοδύναμη συνεχής ηχοστάθμη), Lmax (μέγιστη στάθμη  rms), Pmax (αιχμή ηχητικής πίεσης-peak), Dose %, (δόση έκθεσης %), Lepd (επίπεδο ημερήσιας ηχοέκθεσης), με επιλεγόμενο κριτήριο, στατιστική κατανομή τριών επιπέδων L10, L90, Ln(επιλεγόμενη),  χρονικά σταθμισμένη ανίχνευση ‘Slow’, ‘Fast’ και ‘Impulse’, στάθμιση συχνοτήτων Α, C και Ζ ή συνδυασμό τους, χρόνο διάρκειας μέτρησης και ηχοέκθεσης, δείκτη φόρτου μπαταρίας κ.ά. Η μονή 9V μπαταρία του παρέχει δυνατότητα συνεχούς χρήσης 12 ωρών. Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από σκληρό ανθεκτικό πλαστικό για στιβαρή χρήση.

Τo όργανo εκπληρεί πλήρως τις προδιαγραφές των προτύπων ΙΕC61672-1-2002 (ηχόμετρα) και IEC61252-1993 (ηχοδοσίμετρα), σε υποστήριξη ποικίλων εφαρμογών καταγραφής ηχοεκπομπών στο περιβάλλον και ηχοπροστασίας στους χώρουςεργασίας. Προσφέρεται με το μικρόφωνο type 1, τύπου πυκνωτή αέρα (pre-polarised 1/2” condenser). Πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βασικής συντήρησης στα Αγγλικά. Συνοδεύεται από εργοστασιακό πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Περιοχή μέτρησης: 35 – 140 dB, σε τρεις διαδοχικές, επικαλυπτόμενες κλίμακες (35 – 100, 55 – 120, 75 – 140dB) και με δυνατότητα autoranging
 • Δυναμικό εύρος μετρήσεων: 70dB
 • Επίπεδο τιμών ανίχνευσης: RMS και Peak
 • Τιμές αιχμής (Peak): 3dB πάνω από το επιλεγμένο εύρος
 • Στάθμιση συχνοτήτων: ‘Α’, ‘C’ & ‘Ζ’ κατά IEC 61672-1-2002, Συνδυασμοί ‘Α’, ‘Α’&‘C’ ή ‘Α’&‘Ζ ταυτόχρονα διαθέσιμοι για τις παραμέτρους Leq, Lmax, Pmax
 • Στάθμιση χρόνου: Slow, Fast και Impulse κατά 61672-1-2002
 • Στάθμη αναφοράς δόσης: 75dB, 80dB, 85dB, ή 90dB
 • Διαφορική στάθμη διπλασιασμού δόσης: 3dB, 4dB, ή 5dB
 • Επίπεδο κατωφλίου: -5dB, -10dB, ή OFF
 • Παράμετροι – Ενδείξεις οθόνης: Lp, Leq, Lmax(rms), Pmax(peak) Lep’d, Dose 1% έως 9999%, υπέρβαση ορίου τριών επιπέδων L10, L90, Ln, στάθμιση χρόνου και συχνοτήτων, χρόνος διάρκειας δειγματοληψίας, υπολειπόμενος χρόνος μετρούμενης περιόδου, ενδείξεις φόρτου μπαταρίας
 • Οθόνη: LCD 8 αλφαριθμητικών ψηφίων.
 • Μνήμη: 2100 data intervals (Μοντέλο GA216L μόνον)
 • Μικρόφωνο / Προενισχυτής: ACO 7146A pre-polarized 1/2” condenser microphone, 25mV/Pa
 • Βαθμονόμηση: 91.0 dB στο 1 KΗz με τον αντίστοιχο βαθμονομητή GA601
 • Μπαταρία: Eνα ξηρό στοιχείο κοινού τύπου 6LR61 (PP3 9V), διάρκεια συνεχούς λειτουργίας περίπου 12 ώρες (με αλκαλικές μπαταρίες)
 • Διαστάσεις: 60 x 35 x 135 mm (ύψος χωρίς μικρόφωνο ή 210 mm με)
 • Βάρος: 220 gr με μπαταρία
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +50 °C
 • Σχετική υγρασία : 25% – 90% για ακρίβεια καλύτερη από 0,5 dB

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.

Αρχεία:
pdf_icon