Αναλυτές για την έρευνα και ειδικές χρήσεις

Ο αναλυτής AP2E PROCEAS μετρά φασματοσκοπικά και με ακρίβεια το υδρογόνο (Η2) καθώς και άλλες ενώσεις που ενδιαφέρουν στην σύγχρονη έρευνα καύσης και αερίων. Η αρχή λειτουργίας είναι η κατοχυρωμένη και πρωτότυπη μέθοδος cavity enhanced laser absorption spectroscopy (OFCEAS), με 10 km ενεργό μήκος μέτρησης αντί των max 10 m των συνήθων NDIR, FTIR. Επίσης η μέτρηση γίνεται σε χαμηλή πίεση, έτσι ώστε το σύστημα δειγματοληψίας χαμηλής πίεσης αποκλείει συμπυκνώσεις, χημική απορρόφηση, και καταργεί το κόστος θερμαινόμενων γραμμών δειγματοληψίας.

Το κάτω όριο ανίχνευσης για το υδρογόνο είναι 3 ppm, ενώ άλλες ανιχνευόμενες ενώσεις είναι (σε παρένθεση το κάτω όριο ανίχνευσης – LOD) :
SO2 (0,22 ppm) – SO3 (0,20 ppm) – NO (0,08 ppm) – NO2 (0,08 ppm) – N2O (0,09 ppm) – NH3 (0,01 ppm) – CO (0,22 ppm) – CH4 (0,11 ppm) – HCl (0,01 ppm) – HF (0,01 ppm) – O2 (0,05%) – CO2 (0,06%) – H2O (0,1%) – και άλλες.

Η συσκευή διαθέτει μηδενική ολίσθηση και σύντομο χρόνο απόκρισης. Καλέστε μας για να συζητήσουμε για την δική σας εφαρμογή.