Όργανα μετρήσεων αέριων εκπομπών

Τριβοηλεκτρικό monitor συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων Durag (D) D-FW230/231
Low cost σύστημα για μέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς DURAG D-R 220
Σύστημα για μέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς DURAG D-R 290
Αναλυτής οξειδίων του αζώτου (NO/NOx) ECOPHYSICS CLD 62
Φορητός αναλυτής καυσαερίων MRU DELTAsmart
Ψηφιακό μικρομανόμετρο MRU DM 9200
Φορητός αναλυτής καυσαερίων OPTIMA 7
Φορητός αναλυτής καυσαερίων MRU VARIO PLUS – INDUSTRIAL
Αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα TOCs, τύπος POLARIS FID
Σύστημα in-situ ανάλυσης αερίων παραγόντων σε καμινάδες ΠΛΟΙΩΝ PROCAL 2000
Φορητό σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας TECORA ISOSTACK G4 ONE / G4 TWO
Μικρομανόμετρα ακριβείας TSI AIRPRO AP800