Όργανα μετρήσεων αέριων εκπομπών

Αυτόματο σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας DADOLAB ST5 / ST5 EVO
Αυτόματο σύστημα συνεχούς δειγματοληψίας βιομηχανικών εκπομπων διοξινών και φουρανίων (PCDD/F), MONITORING SYSTEMS DMS
Σύστημα ανάλυσης (Hot Extraction) για συνεχή μέτρηση εκπομπών καυσαερίων και εφαρμογές process, πιστοποιημένος κατά EN 15267, QAL1 και MCERTS.
Τριβοηλεκτρικό monitor συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων Durag (D) D-FW230/231
Low cost σύστημα για μέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς DURAG D-R 220
Σύστημα για μέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς DURAG D-R 290
Αναλυτής οξειδίων του αζώτου (NO/NOx) ECOPHYSICS CLD 62
Extractive συστήματα GASMET CEMS II e συνεχούς μέτρησης βιομηχανικών εκπομπών καυσαερίων τεχνολογίας FTIR
Extractive συστήματα GASMET συνεχούς μέτρησης εκπομπών υδραργύρου CMM
Φορητός αναλυτής καυσαερίων MRU DELTAsmart
Ψηφιακό μικρομανόμετρο MRU DM 9600
Φορητός αναλυτής καυσαερίων OPTIMA