Όργανα μέτρησης ακτινοβολιών

Νέος αυτόματος ηλεκτρονικός μετρητής ραδονίου για κατοικίες RADON-SCOUT HOME
Φορητά όργανα γ – ακτινοβολίας THERMO SCIENTIFIC RADEYE PRD
Μετρητής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων TRIFIELD BROADBAND METER 100XE