Προσωπικά συστήματα δειγματοληψίας

Προσωπικά συστήματα δειγματοληψίας Συστήματα αποτελούμενα από μικρές αντλίες, κεφαλές δειγματοληψίας και αναλώσιμα/παρελκόμενα που καλύπτουν όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις για: Μέτρηση εισπνεύσιμης και αναπνεύσιμης σκόνης Μέτρηση αερίων παραγόντων Μέτρηση έκθεσης σε ακτινοβολίες Επίσης χρήσιμες βοηθητικές συσκευές, όπως ζυγοί ακριβείας, αφυγραντές, ροόμετρα και φυσαλιδόμετρα ρύθμισης παροχής. Ο πλήρης εξοπλισμός έχει παραδοθεί και συντηρείται τακτικά στις περισσότερες αδειοδοτημένες ΕΞΥΠΠ και σε Συμβούλους - Τεχνικούς Ασφαλείας Διαθέσιμα διάφορα συστήματα δειγματοληψίας, τα προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά. Παρακαλούμε ζητήστε μας αναλυτική προσφορά σύμφωνα με τις δικές σας εφαρμογές ώστε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη λύση.

Δονησιόμετρα γενικού τύπου CASTLE GA2002 / GA2003
Ηχοδοσίμετρα CASTLE SONUS GA 257 τύπου 2
Αντλία προσωπικής δειγματοληψίας GILIAN GILAIR-5
Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών και άλλων τοξικών αερίων VENTIS ΜX4
Aναλυτής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs) IONSCIENCE PHOCHECK TIGER
Φορητός ανιχνευτής τοξικών αερίων ISC-OLDHAM GasBadge Plus
Φορητός ανιχνευτής επικίνδυνων αερίων ISC-OLDHAM MX6 iBRID
Φορητά όργανα γ – ακτινοβολίας THERMO SCIENTIFIC RADEYE PRD
Μετρητής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων TRIFIELD BROADBAND METER 100XE
Φορητό Monitor αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα TSI DUST TRAK DRX 8533 – 8533EP – 8534
Φορητό Monitor αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα TSI DUST TRAK II
Αντλία δειγματοληψίας σκόνης σε χώρους εργασίας TSI SIDEPAK AM520