Συστήματα για μετρήσεις στην ατμόσφαιρα

Monitor συνεχής μέτρησης συγκεντρώσεων μετάλλων στην ατμόσφαιρα Xact 625i
Αναλυτής οξειδίων του αζώτου (NO/NOx) ECOPHYSICS CLD 62
Αναλυτής Όζοντος ECOTECH SERINUS 10
Αναλυτής Μονοξειδίου του Άνθρακα ECOTECH SERINUS 30
Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ECOTECH SERINUS 40
Αναλυτής Διοξειδίου του Θείου ECOTECH SERINUS 50
Φορητό compact σύστημα Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης ΑQMesh
Drone SCENTROID FLYING LABORATORY DR1000
Aναλυτής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs) IONSCIENCE PHOCHECK TIGER
Δειγματολήπτης υψηλών παροχών TECORA ECHO HIVOL – HIGH VOLUME SAMPLER
TECORA ECHO PM LVS – LOW VOLUME SAMPLER
TECORA SKYPOST PM HV – LOW VOLUME SAMPLER