Αναλυτές για την έρευνα και ειδικές χρήσεις

Αναλυτής AP2E PROCEAS που μετρά φασματοσκοπικά και με ακρίβεια το υδρογόνο (Η2) καθώς και άλλες ενώσεις που ενδιαφέρουν στην σύγχρονη έρευνα καύσης και αερίων.
Φασματογράφος ανάλυσης ARTUS 8 για γρήγορες και ακριβείς αναλύσεις μετάλλων.