Καριέρα

Η ENCO βασίζει την επιτυχία της στην αξία, την απόδοση και την ικανοποίηση των συνεργατών της, εξασφαλίζοντάς τους ανταγωνιστικές αποδοχές, δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης και ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας.

Ανοιχτή θέση εργασίας

Ενδιαφερόμαστε για νέο συνεργάτη στο τεχνικό τμήμα (εγκατάσταση – συντήρηση – εκπαίδευση), με καλές βάσεις σε θέματα οργανολογίας ή/και αυτοματισμών ή/και ηλεκτρονικών ή/και μικρομηχανολογίας. Απαραίτητα τα καλά αγγλικά (όλα τα εγχειρίδια και επικοινωνία με προμηθευτές & πελάτες εξωτερικού), καλή συγκρότηση – οργάνωση – συνεργασία με συναδέλφους, καλή φυσική κατάσταση. Καλός βαθμός πτυχίου και συστάσεις θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα και άλλη τεκμηρίωση στο kioannidis@enco.gr.