Εξοπλισμός & Συστήματα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων  
  Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων & συστημάτων περιβαλλοντικών και ενεργειακών μετρήσεων  
  Τεχνική Υποστήριξη & Service  
  Η ENCO ΕΠΕ διαθέτει οργανωμένο και εξειδικευμένο Τμήμα Service πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001:2008 (TÜV Cert /TMS)  
 
         
  Πλήρες πρόγραμμα αναλυτών και συστημάτων μετρήσεων βιομ. αέριων εκπομπών, ποιότητας της ατμόσφαιρας, ασφάλειας & υγιεινής εργασίας και μετρήσεων σε εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης απορριμμάτων. Συστήματα ελέγχου και ρύθμισης βιομ. καύσεων και ποιοτικού ελέγχου σε ειδικές εφαρμογές βιομ. παραγωγής μεταλλικών προϊόντων.   Η ENCO ΕΠΕ διαθέτει οργανωμένο και εξειδικευμένο Τμήμα Service πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001:2008 (TÜV Cert /TMS) με ιδιόκτητο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας. Διαθέτει επίσης εξειδικευμένο προσωπικό και φορτηγά οχήματα, ειδικά διαμορφωμένα σε κινητά εργαστήρια με δυνατότητα άμεσης απόκρισης ανά την Ελλάδα.  
   
 
 
 
  PROCAL 2000
Σύστημα in-situ ανάλυσης αερίων παραγόντων σε καμινάδες ΠΛΟΙΩΝ PROCAL 2000
 
   
 
 
 
 
 
  TSI DUST TRAK II
Φορητό Monitor αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα TSI DUST TRAK II
 
   
 
 
 
 
 
  ECOPHYSICS CLD 62
Αναλυτής οξειδίων του αζώτου (NO/NOx) ECOPHYSICS CLD 62
 
   
 
 
 
 
 
  GEOTECHNICAL GA5000 / GA5000 Plus
Φορητοί αναλυτές βιοαέριου GA5000 / GA5000 Plus
 
   
 
 
 
 
 
  GLOBAL WATER WE800+
Σύστημα μέτρησης και καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων WE800
 
   
 
 
 
 
 
  CASTLE SONUS GA 116
Ηχόμετρο / ηχοδοσίμετρο CASTLE SONUS GA 116 τύπου 1
 
   
 
 
 
 
 
  ISC-OLDHAM MX6 iBRID
Φορητός ανιχνευτής επικίνδυνων αερίων ISC-OLDHAM MX6 iBRID
 
   
 
 
 
 
 
  TSI ACCUBALANCE 8380
Μετρητής παροχής στομίων TSI ACCUBALANCE 8380 με datalogging
 
   
 
 
 
 
 
  THERMO SCIENTIFIC RADEYE PRD
Φορητά όργανα γ – ακτινοβολίας THERMO SCIENTIFIC RADEYE PRD
 
   
 
 
  ENCO ΕΠΕ - Copyright © 2011 - All rights reserved