Σύστημα για μέτρηση opacity και συγκεντρώσεων σκόνης σε καπναγωγούς DURAG D-R 290
Αναλυτής Οξειδίων του Αζώτου ECOTECH SERINUS 40
Αντλία προσωπικής δειγματοληψίας GILIAN GILAIR-5
Σύστημα μέτρησης και καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων WE800
Φορητοί αναλυτές Biogas 5000 για βιοαέριο
Φορητό Monitor αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα TSI DUST TRAK II
TECORA ECHO PM LVS – LOW VOLUME SAMPLER
Φορητός αναλυτής καυσαερίων OPTIMA 7
Φορητό σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας TECORA ISOSTACK G4 ONE / G4 TWO